EH-RGB-black-square.png

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE

OD DOHODY O SPROSTREDKOVANÍ

Odosielateľ:  ........................................................................................................................

(identifikačné údaje Záujemcu)

Adresát:        ESTATE HUNTER s. r. o., Federátov 6499/4, 080 01 Prešov

VEC: Odstúpenie od Dohody o sprostredkovaní

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od Dohody o sprostredkovaní, ktorú som, ako Záujemca, s Vami uzatvoril dňa ......................... .

V .................................... dňa ....................................

.....................................

        Záujemca

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE

OD OBJEDNÁVKY (ZMLUVY)

Objednávateľ: Meno a priezvisko: ..................................................., Adresa: ................................................................

adresát (poskytovateľ):

ESTATE HUNTER s. r. o.

IČO: 52 564 266

Federátov 6499/4

080 01 Prešov

VEC: Odstúpenie od objednávky

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od objednávky zo dňa .........................., ktorú som ako objednávateľ uzatvoril s Vami ako poskytovateľom: ....................................................................................................................... (Obchodné meno, IČO, sídlo).

V .................................... dňa ....................................

.......................................

        objednávateľ