EH-RGB-black-square.png

CENNÍK

realitných služieb spoločnosti

ESTATE HUNTER s. r. o.

 

Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

 

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 500 EUR.

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

Tento cenník realitných služieb nadobúda účinnosť 08.06.2020.