EH_new_logo_white-gold.png

vývoj priemernej ceny bytov za m2 v Bratislave

medziročná zmena cien m2 bytov v BA v %

10-ročná zmena cien m2 bytov v BA v %

štatistické údaje Národnej Banky Slovenska www.nbs.sk