top of page

vývoj priemernej ceny nehnuteľností za m2 v Bratislavskom kraji

medziročná zmena cien m2 nehnuteľností v BA kraji v %

10-ročná zmena cien m2 nehnuteľností v BA kraji v %

štatistické údaje Národnej Banky Slovenska www.nbs.sk

bottom of page